Preguntes més freqüents

Quan reposti cal apagar la ràdio i el telèfon mòbil?

Si, el motor, les llums del vehicle i els sistemes elèctrics i electromagnètics com la radio i el telèfon mòbil cal que estiguin apagats quan se serveixi combustible.

A la pista de les estacions de servei pot haver-hi vapors inflamables. És un fet provat que hi ha risc que els telèfons mòbils incendiïn els vapors inflamables, ja que els mòbils emeten energia elèctrica. Per tant el seu ús és perillós en la pista d'una estació de servei.

 

En cas d'emergència, puc proveir-me de combustible en una ampolla d'aigua?

No, les gasolines i gasolis estan subjectes a la normativa internacional de transport de mercaderies perilloses així com a la normativa espanyola, concretament al RD 551/2006 i al RD 97/2014. Només es pot subministrar en envasos que garanteixin la seguretat com els metàl·lics amb tap hermètic o els de plàstic homologats que tenen les següents característiques:

  • No permeten l'acumulació d'electricitat estàtica
  • Són resistents a l'acció de la gasolina i altres hidrocarburs
  • El tancament és segur.

 

En el cas de particulars que transportin combustible per a ús domèstic o activitats d'oci o esportives no serà obligatori que els envasos portin etiquetes o carta de port sempre la quantitat transportada sigui inferior a la màxima exclosa (60 litres per recipient i 200 litres per unitat de transport) i es prenguin mesures per impedir qualsevol fuga.

 

Puc omplir un bidó de combustible a la gasolinera?

Si s'omple un màxim de 60 litres i és per ús particular o domèstic i es prenen les mesures per impedir qualsevol fuga segons l'excempció 1.1.3.1. de l'ADR.

En cas que la venta no sigui a particulars, el transport està subjecte a ADR i per tant cal diposar de carta de porte (document que només pot emetre una unitat carregadora i que no es correpon a una estació de servei).

 

Per què el combustible Ultimate és més car?

Perquè té uns additius avançats i exclusius que la seva elaboració és més costós però proporciona unes altes prestacions. Aquest dièsel proporciona més rendiment al seu motor i consumirà i contaminarà menys.