Finançament del gasoil de calefacció

  • Fracciona el pagament del gasoil de calefacció de 3 a 6 mesos.
  • No cal canviar de banc (domiciliació de les quotes a qualsevol entitat financera).
  • Mínima documentació a presentar: fotocòpia DNI + últim rebut d'ingressos + justificant del compte bancari.

* operació subjecte a l'aprovació de BSFincom

 

En les següents imatges es mostra una simulació del fraccionament del pagament.